Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
 
 
 
  
 
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 
 
 
             
 
 
 
TIN NỔI BẬT

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, trên chiến trường Quảng Nam – Đà Nẵng,  thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng căn cứ địa làm chỗ đứng chân lâu dài cho lực lượng kháng chiến, các cấp ủy Đảng, chính quyền và LLVT đã tổ chức xây dựng nhiều khu căn cứ địa cách mạng như: Nước Oa, Nước Là, Phước Trà, Lam Sơn, Nam Trà, Hòn Tàu, Tiên Sơn, Quế Tiên, Bầu Bính (Quảng Nam); K20, Khu Sông Đà (Đà Nẵng)… Với cách thức tổ chức linh hoạt, các căn cứ địa được xây dựng trải rộng trên cả ba vùng chiến lược: miền núi, đồng bằng và đô thị. Mặc dù địch đánh phá hết sức ác liệt nhưng các căn cứ vẫn đứng vững đồng thời không ngừng phát huy vai trò quan trọng đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tại địa phương nói riêng cũng như trên toàn miền Nam nói chung. Bài viết đề cập đến vai trò của căn cứ địa cách mạng ở Quảng Nam – Đà Nẵng trên các phương diện: 
 
 
 
 
 
DANH BẠ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website như thế nào?